LCH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN

Công Ty cổ phần Tập Đoàn Hưng Đại Nam được thành lập năm 2016 với số vốn hoạt động 90 tỷ đồng. Mục tiêu trở thành tập đoàn sơn lớn nhất Việt Nam và định hướng xuất khẩu sang thị trường quốc tế.  

Tập Đoàn Hưng Đại Nam là Công Ty con của Tập Đoàn Đại Việt được hình thành và phát triển bới cổ đông chi phối là Tập Đoàn Đại Việt. Công ty Hưng Đại Nam được sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, lô gô, toàn bộ 8 nhà máy sản xuất sơn, một nhà máy in và thiết kế, một nhà máy chuyên sản xuất vỏ thùng sơn và các phụ kiện.

Các nhà máy sơn được tính toán đầu tư phân bố đều trải dài từ bắc vào nam. Công ty kinh doanh 9 nhãn sản phẩm sơn trong đó nhãn chủ lực là sơn “KENSUN”. Toàn bộ hồ sơ hành chính là các giấy phép, giấy chứng nhận liên quan thương hiệu, sản phẩm do các cơ quan ban nghành có thẩm quyền cấp cho Tập Đoàn Đại Việt.